Terapie hrou pro děti

Terapie hrou pro předškolní děti

Terapii občas potřebují nejen dospělí, ale i děti. Psychoterapie dětí se přizpůsobuje jejich věku a vyspělosti. Zejména u předškolních dětí se uplatňuje terapie hrou, která rozvíjí u dětí žádoucí chování. V rámci terapie hrou se využívá dětských her k sebevyjádření a dochází v ní ke zpracování emočního napětí a znovuprožití traumatických zkušeností. Ve hře figurují různé postavy, prostřednictvím kterých děti vyjadřují své emoce a postoje.

Co je cílem terapie hrou?

Terapeut svévolně do hry nezasahuje a nechává dítěti dostatečný prostor. Cílem psychoterapie je hlavně změna osobnosti dítěte uskutečněná citovým vyrovnáním a odstraněním traumat a frustrací. Dítě se dozví, jak zvládat problémy prostřednictvím nácviku nových způsobů. Terapie hrou probíhá individuálně nebo ve skupině, což vede k úspěšné socializaci.

Potřebné zázemí pro terapii hrou

Terapie hrou je významným prostředkem ke komunikaci a pomáhá rozklíčovat dětské pocity. Nezbytnou součástí této terapie je dostatečné vybavení herny. Doporučuje se, aby do prostorné místnosti byly umístěny dva velké stoly s výtvarnými potřebami, pískoviště s pískem, umyvadlo s tekoucí vodou a různé pomůcky – od stavebnic přes panenky a hudební nástroje.

Jak terapeut přistupuje k dítěti?

Terapie hrou probíhá tímto způsobem: