Gestalt terapie

Co je Gestalt terapie?

Gestalt terapie je psychoterapeutický směr, který se zaměřuje na uvědomování vlastního vnímání, prožívání a jednání v přítomnosti. Tato terapie usnadňuje osobní růst každého jedince a jeho sebevyjádření. Přispívá k úspěšnému navazování kontaktu s druhými lidmi a k prožití spokojeného života.

Negativní vztahové vzorce z dětství

Osobní potenciál ale může být v dětství i dospělosti narušen a člověk zůstane v pasti svých vztahových vzorců. Gestalt terapie pomáhá rozklíčovat tyto neuvědomované navyklé vzorce chování a vnímání. V rámci terapie se klient naučí, jak se řídit svou svobodnou volbou a přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí. Terapeut umožňuje klientovi vyzkoušet si nové vzorce chování, které lépe fungují ve vztahu k jeho okolí i sobě samému.

Kdo byl zakladatel Gestalt terapie?

Zakladatelem Gestalt terapie se stal berlínský psychiatr a psychoanalytik Fritz Perls (1893 – 1970). Svůj psychoterapeutický systém zveřejnil v 50. letech v USA, kam emigroval. Tento systém představoval protipól k racionální a strnulé psychoanalýze tehdejší doby. Zdrojem pro vznik Gestalt terapie byla psychoanalýza, Gestalt psychologie, existencialismus, fenomenologie, filozofie Martina Bubera a zen-buddhistická filozofie. Gestalt psychoterapie se v 70. – 90. letech rozšířila po celém světě.

Pro koho je terapie vhodná

Gestalt terapii mohou vyzkoušet lidé, kteří chtějí pracovat sami na sobě a touží po spokojenějším a rozmanitějším životě. Výborně účinkuje na klienty s úzkostnými stavy, fobiemi, nízkou sebedůvěrou, sociálními problémy, traumaty, depresemi a psychosomatickými potížemi. Terapie je vhodná pro osoby, které se příliš přizpůsobují svému okolí, pro lidi závislými na druhých a pro perfekcionisty. Gestalt terapii mohou podstoupit jednotlivci, páry i rodiny.

Principy Gestalt terapie

Pohled na Gestalt terapii a její principy bychom mohli shrnout do těchto bodů:

 1. Teď a tady

  Zaměřuje se na to, co je zde než na to, co zde není. Gestalt terapie říká, že se máme zabývat přítomným okamžikem a do minulosti či budoucnosti se dívat pouze z pozice „teď a tady“.

 2. Uvědomění

  Gestalt terapie pracuje s tezí, že co si neuvědomujeme, to není naše a s tím nemůžeme zacházet. Naopak uvědomění bývá často krokem k pozitivní změně a k tomu stát se celistvější, bohatší a zdravější osobností.

 3. Psychologická pomoc

  Pokud hledáte kvalifikovaného psychoterapeuta, který vám může poskytnout podporu a pomoc v procesu sebepoznání a osobního růstu, můžete vyzkoušet Psychologickou online poradnu Mojra.cz.

  Najdete zde široký výběr zkušených psychoterapeutů. Pokud si přejete konzultovat s odborníkem, můžete si jednoduše objednat konzultaci přímo online nebo vybrat z jejich nabídky konkrétního psychologa.

 4. Zkušenost a prožitek

  Osobní zkušenost je předpokladem k osobní změně. Zakoušíme reálno a ne jen to, co si představujeme. Pro zakotvení změny je důležitá i negativní zkušenost, například bolest nebo nepříjemné pocity.

 5. Pole

  Pro terapii má největší význam vzájemné pole klienta a terapeuta, které se formuje ve shodě s potřebami klienta. Během terapie nastává příležitost ke změně naučeného vzorce chování a prožívání v poli klienta.

 6. Odpovědnost

  Terapeut funguje jako prostředek k uvědomění a sebepoznání a záleží na klientovi, zda tuto změnu přijme – je to pouze jeho osobní odpovědnost. Každý člověk je koneckonců zodpovědný za svá rozhodnutí a jednání.

 7. Princip jednoty protikladů

  Gestalt terapie odhaluje v nás samotných ty části povahy, které ukazujeme světu a které si necháváme pro sebe a bráníme se jim. Jestliže si během terapie připustíme i své temné stránky, můžete se stát plnohodnotnějšími a vyzrálejšími osobnostmi.

Jaké jsou techniky Gestalt terapie?

Terapeut pracuje s těmito technikami:

 1. Horká židle

  Tato technika probíhá ve skupině a klient intenzivně prožívá své „tady a teď“ před ostatními lidmi. Práce terapeuta spočívá v tom, že jej podporuje v uvědomění.

 2. Prázdná židle

  Terapeut postaví naproti klientovi židli a umístí na ni něco či někoho z jeho života. Následně ho konfrontuje a vede k nové zkušenosti.

 3. Identifikace

  Terapeut umožní klientovi, aby se ztotožnil s určitou reálnou situací nebo snem a nechá ho za ni mluvit či jednat, dokud do toho klient nevloží osobní obsah, který může dále spojovat či zužitkovat.