Terapie se zvířaty

Slyšeli jste o canisterapii a hipoterapii? Jedná se o terapie za přítomnosti zvířat, konkrétně psů a koní. Přibližme si tyto dvě formy terapie a pro koho jsou vhodné.

1. Canisterapie se psími mazlíčky

V hlavní roli Canisterapie jsou psi. V rámci této terapie se využívá fyziologie a chování psů. Přistupuje se k ní tehdy, když jiné metody terapie neúčinkují nebo je nemohou psychoterapeutové na klienta aplikovat. Při canisterapii dochází k rozvoji citových, rozumových a pohybových schopností a z toho důvodu se nejvíce používá jako terapie osob s vícenásobným postižením.

Komu canisterapie pomůže?

Na canisterapii se hodí mírumilovní, přátelští, veselí a klidní psi, například plemeno zlatý retrívr, Cavalier King nebo Charles Spaniel. Vycvičený pes je součástí zařízení pro děti a dospělé, kteří se potýkají s depresivními stavy a tělesnými handicapy. Kontakt se zvířetem působí kladně na psychiku, tělesné funkce a jemnou motoriku prstů.

Přímý kontakt se psem zlepšuje stav klienta

Canisterapie je založena na přímém kontaktu klienta se zvířetem. Klient musí získat ke psu důvěru a cítit se v jeho společnosti uvolněně. Adaptace nesmí probíhat násilnou formou a důležitá je při ní poklidná atmosféra. Požadovaný efekt se může dostavit již po několika setkáních, někdy až za několik měsíců.

Canisterapie přispívá ke zlepšení:

Klienti při canisterapii zažívají příjemné pocity a emocionální zážitky. Tato metoda působí relaxačně a klienty pozitivně naladí.

Psychologická pomoc

Pokud hledáte kvalifikovaného psychoterapeuta, který vám může poskytnout podporu a pomoc v procesu sebepoznání a osobního růstu, můžete vyzkoušet Psychologickou online poradnu Mojra.cz.

Najdete zde široký výběr zkušených psychoterapeutů. Pokud si přejete konzultovat s odborníkem, můžete si jednoduše objednat konzultaci přímo online nebo vybrat z jejich nabídky konkrétního psychologa.

2. Hipoterapie s koňmi

Hipoterapie je zaměřena na kontaktu klienta s koněm. Tato rehabilitační metoda je přínosná pro lidi s omezenou hybností, děti s mozkovou obrnou a osoby v poúrazové péči. Pro tuto metodu jsou nejvhodnější klisny a valaši starší 5ti let, kteří jsou tolerantní k dotykům po celém těle a přizpůsobí se méně pohyblivému člověku.

Po jak dlouhou dobu trvá hipoterapie?

Klienti v rámci hipoterapie jezdí 10 až 20 minut na koni a posléze mohou koně hladit nebo nakrmit. Pro jednoho klienta bývá k dispozici jeden kůň a jeden terapeut. Hipoterapii se doporučuje absolvovat po dobu minimálně 3 měsíců, a to 1 až 3krát týdně. Hipoterapie se může aplikovat na děti od 2 měsíců věku. Klienti však mohou mít nepřekonatelný strach z koně nebo trpět alergií, což hipoterapii znemožní.

V čem je hipoterapie přínosná?

Na klienta působí pozitivně pohybové impulzy, které vznikají při koňské chůzi. Vlivem toho dochází ke stimulaci centrálního nervového systému, tedy mozku. Ten musí zpracovat vysílané vjemy a příkazy, jaké by zpracovával při chůzi. Tím se docílí pokroků pohybu u dětí i dospělých s poruchou koordinace a rovnováhy.