Mezinárodní klasifikace nemocí

Nemoci se rozdělují podle Mezinárodní klasifikace nemocí (MNK-10) do několika sekcí. Duševní poruchy se nacházejí v sekci „F“ a při jejím sestavování se tvůrci inspirovali Diagnostickým a statistickým manuálem, který vypracovala Americká psychiatrická asociace. Prostřednictvím této Mezinárodní klasifikace nemocí (MNK-10) se definují jednotlivé poruchy. Rozdělujeme je do těchto skupin:

Základní rozdělení duševních poruch

Přibližme si duševní poruchy zařazené do Mezinárodní klasifikace nemocí (MNK-10):

  1. Organické duševní poruchy – tato skupina obsahuje nesourodý soubor onemocnění, jejichž příčinou je onemocnění nebo poškození psychiky, např. vlivem úrazu.
  2. Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek – do této skupiny spadají závislosti na alkoholu, opiátech, drogách či lécích.
  3. Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy – tato skupina je známa také pod názvem „psychózy“ a je předmětem psychiatrie.
  4. Afektivní poruchy (poruchy nálady) – ve skupině se nacházejí deprese a různé mánie.
  5. Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy – do této skupiny jsou zařazeny psychické a somatické poruchy vyvolané neúměrným stresem.
  6. Poruchy osobnosti a chování u dospělých – ve skupině se nalézají poruchy osobnosti, které neodpovídají společenské normě. Patří sem například histrionská porucha osobnosti nebo disociální porucha osobnosti.
  7. Mentální retardace – do této skupiny patří vrozené poruchy intelektu, které se projevily před druhým rokem věku dítěte.
  8. Poruchy pohlavní identity a sexuální preference – do této skupiny se řadí sadismus, masochismus, pedofilie či transsexualismus.
  9. Poruchy příjmu potravy – typickými zástupci v této skupině jsou mentální anorexie a bulimie.
  10. Sexuální dysfunkce – v této skupině se vyskytují poruchy erekce a vaginismus.

Další studia a články v dané oblasti naleznete zde