Schizofrenie

Schizofrenie se řadí do skupiny tzv. psychóz a způsobuje bludy a halucinace. Osoba se schizofrenií svým přeludům věří a považuje je za skutečnost. Ztrácí pojem o realitě a nedokáže odlišit, co je iluze a co není. Nejvíce se dostavují sluchové halucinace, které mohou vést k neúměrnému chování.