Příznaky a nejčastější psychologické problémy

Duševní poruchy jako nejběžnější psychologické problémy

Pokud bychom se zamysleli, s jakými psychologickými problémy se lidé nejvíce potýkají, došli bychom k závěru, že s duševními poruchami. Ty vznikají vlivem působení vnějšího prostředí nebo jsou projevem specifické výbavy člověka. Duševní poruchy mohou vyvolat například omamné látky, poporodní trauma, úrazy hlavy, nespokojenost se životem či nadměrný stres. Uveďme si nejčastější duševní poruchy, jež mohou potkat každého z nás.