Kdy jít na psychoterapii?

Ocitli jste se v tíživé životní situaci, ale stydíte se o svých problémech mluvit? Pomoci Vám mohou odborníci, kteří poskytují psychoterapie. Odhalíme Vám, kdy je psychoterapie pro člověka přínosem.

Kdo s Vámi povede psychoterapii?

Psychoterapii vykonává psychoterapeut, který může být vzděláním psycholog, psychiatr nebo lékař s jinou odborností. V rámci psychoterapie Vám terapeut bude pokládat vhodné otázky a dá Vám rady, jak se popasovat se svými problémy. Kromě verbální komunikace může psychoterapeut použít neverbální techniky, například kresbu nebo tělesná cvičení.

V jakém okamžiku absolvovat psychoterapii?

Každý z nás zvládá nástrahy života jiným způsobem. Někomu stačí vyzpovídat se nejlepšímu příteli, jiný potřebuje odbornou pomoc. Psychoterapii byste měli absolvovat, jestliže:

Důvěra je základem

Psychoterapeut Vám musí být od prvního okamžiku sympatický. Důležité je, abyste si mezi sebou vybudovali důvěru a cítili se s psychoterapeutem bezpečně. Psychoterapeut Vám pomůže vidět svůj život z druhého pohledu, uvědomit si, co od života očekáváte a jak si v tom bráníte.

Jaké má psychoterapie výsledky?

Po prodělaných psychoterapiích naleznete řešení, jak fungovat ve vztahu k druhým a jak přijmout odpovědnost za svůj život. Naučíte se novým způsobům myšlení, které můžete přenést do svého života. Psychoterapeut však nenese odpovědnost za Vaše jednání a respektuje Vaše rozhodnutí.Náš tip: Podrobnější informace o psychoterapeutických směrech používaných v psychiatrii naleznete zde.