Arteterapie

Výtvarné nadání nehraje roli

Zážitková kresba a malba: takto bychom mohli charakterizovat arteterapii, během které dáváme nahlédnout do svého podvědomí. Jedná se o léčebný postup, kdy je výtvarný projev prostředkem k sebevyjádření vlastních pocitů a psychiky. Klienti nemusejí umět kreslit, aby mohli arteterapii podstoupit.

Historie Arteterapie na našem území

V České republice se arteterapie rozvíjí od 50. let 20. století a v 70. letech vznikla arteterapeutická sekce Psychoterapeutické společnosti při ČLS J. E. Purkyně. Od roku 1994 funguje Česká arteterapeutická asociace zaštiťující speciální pedagogy s arteterapeutickými zkušenostmi.

Arteterapeut jako průvodce Vaším dílem

V rámci arteterapie se pracuje s poznatky z psychologie a psychoterapie. Klienti hledají cestu k sobě samým prostřednictvím vlastní přirozené tvořivosti. Arteterapeut si nejprve s klientem pohovoří o tématu, kvůli kterému terapii započal. Následně klient namaluje či vytvaruje téma a arteterapeut dává dílo do souvislosti s tématem. Všímá si zejména tvarů, linek a barev výtvarného díla.

Terapie pro děti a dospělé

Arteterapie pomáhá poznat a ovlivnit lidskou psychiku, aby došlo k odstranění psychických či psychosomatických obtíží. Zároveň funguje jako výchova a vzdělávání dětí a dospělých. Arteterapie může být hlavním prostředkem terapie nebo podpůrným prostředkem verbální psychoterapie. Rozlišujeme dva základní tipy arteterapie:

Arteterapie pomáhá s mnoha problémy a zaměřuje se na:

Individuální vs. skupinová arteterapie

Terapie se provádí individuálně nebo ve skupině. V rámci skupinové terapie se klade důraz na komunikaci mezi zúčastněnými. V počátcích léčby je upřednostňována individuální terapie, která probíhá pouze mezi klientem a psychoterapeutem. Individuální terapie se využívá spíše pro lidi, kteří jsou hyperaktivní, agresivní a trpí psychotickými projevy. Skupinová terapie je náročnější na koordinaci, ale klienti se mohou podělit o své problémy s osobami se stejnými potížemi. To jim pomáhá lépe se vyrovnat se svou situací a snáze se vyléčí.

Jak probíhá arteterapie?

Arteterapie trvá obvykle 60 minut a klienti se při ní mohou sebevyjádřit kresbou, koláží nebo výtvorem z hlíny či papíru. Nezáleží, jak bude dílo esteticky působit – podstatný je samotný proces tvorby. Psychoterapeut vytvoří pro tvorbu příjemné podmínky a po skončení práce s klientem prodiskutuje jeho činnost. Dále mu poskytne zpětnou vazbu a sezení ukončí.

Psychologická pomoc

Pokud hledáte kvalifikovaného psychoterapeuta, který vám může poskytnout podporu a pomoc v procesu sebepoznání a osobního růstu, můžete vyzkoušet Psychologickou online poradnu Mojra.cz.

Najdete zde široký výběr zkušených psychoterapeutů. Pokud si přejete konzultovat s odborníkem, můžete si jednoduše objednat konzultaci přímo online nebo vybrat z jejich nabídky konkrétního psychologa.