Kognitivně behaviorální terapie

Terapie měnící způsob vnímání a myšlení

Kombinace kognitivní a behaviorální terapie pomáhá nahlížet na psychologické potíže jako na jeden celek. Zastánci této terapie razí názor, že duševní stavy jsou naučené v dětství a správným postupem je můžeme přetvořit. V rámci kognitivně behaviorální terapie (KBT) se pracuje s myšlením a chováním člověka. Analyzuje to, jak duševně nemocný člověk vnímá svět a jak změnit dosavadní způsob myšlení a pohled na svět.

Nahlédněme do historie KBT

Kognitivně behaviorální terapie má své kořeny ve 30. letech 20. století. Vznikla ve Velké Británii a snoubí americký behaviorismus a kognitivní terapii. Behaviorální terapie se zabývá poruchami chování, jež jsou chápány jako získané reakce. Vychází z prací I. P. Pavlova, který u psů vyvolával podmíněné reflexy (slinění) nepodmíněným podnětem (hladem) a podmíněným podnětem (zazvoněním). Kognitivní psychoterapie se zaměřuje na poznávací procesy – především myšlení.

V 70. letech minulého století se v kognitivní škole stavělo na původních teoriích a odborníci se zajímali o to, jak vidíme svět, jaký má pro nás význam a co si z něj odnášíme v paměti. Světlo světa spatřily kognitivně behaviorální teorie učení, na nichž se významnou měrou podílel A. Bandura. Ten přišel s teorií sociálního učení, v níž tvrdil, že se učíme ze zkušeností i napodobování ostatních lidí.

Jakým způsobem probíhá terapie?

KBT probíhá v předem stanovených krocích:

  1. Začíná úvodním sezením, kde terapeut zjistí míru a závažnost pacientových psychických problémů, například že trpí určitou formou deprese.
  2. Na dalších sezeních se hledají jednotlivé aspekty psychických problémů (nejsme schopni obléct se a jít do práce).
  3. Psychologická pomoc

    Pokud hledáte kvalifikovaného psychoterapeuta, který vám může poskytnout podporu a pomoc v procesu sebepoznání a osobního růstu, můžete vyzkoušet Psychologickou online poradnu Mojra.cz.

    Najdete zde široký výběr zkušených psychoterapeutů. Pokud si přejete konzultovat s odborníkem, můžete si jednoduše objednat konzultaci přímo online nebo vybrat z jejich nabídky konkrétního psychologa.

  4. Dále se mapuje struktura psychických problémů (celý den nevstaneme z postele).
  5. Určí se následky psychických problémů (propadáme do hlubšího smutku a jsme na sebe naštvaní).
  6. Stanoví se faktory, které nedovolí eliminovat psychické problémy (jsme nezaměstnaní, bez partnera a nevedeme žádný společenský život).

Těchto pět kroků přispívá k tomu, že obě dvě strany získají představu o problému a na základě zjištění může terapeut doporučit strategii chování, která pomůže odstranit psychické potíže (zapojit se do společenského dění, místo vysedávání u televize vyrazit ven). Pacient musí plán přesně dodržovat a terapeut jej s dalšími novými poznatky upřesňuje. Jestliže pacient selže, hledá terapeut příčiny problému a řešení, jaké podniknout kroky, aby se selhání znovu neopakovalo.

Pro koho je terapie vhodná?

Pro lidi s depresí a úzkostmi

V rámci KBT dochází ke komplexní analýze problému a představuje cestu, jak se dostat z bludného kruhu. Z toho důvodu je často využívána u depresivních a úzkostných poruch. Terapeut naučí pacienty s depresemi, aby si všímali pozitivních věcí, čímž dochází k oslabení deprese. Pacienty s úzkostí terapeut zasvětí do relaxačních technik a může aplikovat systematickou desenzibilaci, tj. vystaví je obávanému podnětu nebo nejhorší variantě svého strachu.

Základem je důvěra

Terapeut se musí snažit o to, aby vybudoval s klientem vztah postavený na důvěře. Tím bude pacient lépe motivován ke změně svého chování a myšlení. Snáze pochopí, že svým chováním vyvolává určitou reakci a že existuje i jiný pohled na svět, než který má zažitý. Dobrý vztah usnadňuje to, aby pacient lépe přijímal terapeutické působení a nevytvářel si k němu odpor.

Kognitivně behaviorální terapii lze použít prakticky na všechny duševní potíže. Většinou postačí 20 sezení, aby pacient překonal své problémy a mohl plnohodnotně žít. Ozývají se však i kritické hlasy, že KBT zjednodušuje psychické potíže pacienta a nezaměřuje se na jejich hloubku a podstatu.