Poradny: Psycholog nebo psychiatr?

Jaký je rozdíl mezi psychologem a psychiatrem? Co spadá do kompetence každého z nich a jak Vám mohou pomoci? Odpovězme si na tyto nejzákladnější otázky a rozklíčujme si, jak Vám mohou být přínosem pro řešení a zvládání těžkých životních situací.

Kdo je psychiatr?

Psychiatr je vystudovaným lékařem, který absolvoval lékařskou fakultu se specializací na psychiatrii. Po úspěšném složení závěrečných zkoušek získal titul MUDr. Na rozdíl od psychologa, psychiatr může svým pacientům předepisovat léky a vystavovat neschopenky pro zaměstnavatele.

S čím mi psychiatr pomůže?

Psychiatr se zaměřuje na léčbu nemocí mozku, které se negativně odrážejí na:

Psychiatr ovlivňuje psychický stav skrze tělo, tedy farmaceutiky. Specializuje se na dospělé i děti. Někteří mohou poskytovat psychoterapii, ale musejí si doplnit vzdělání a absolvovat psychoterapeutický výcvik a supervize.

Komu psychiatr pomůže?

Pacienty psychiatra jsou tedy lidé s duševními poruchami, kteří trpí depresemi, úzkostmi, schizofrenií, poruchami osobnostmi, fobickými poruchami a různými závislostmi. V péči psychiatra skončí každý přeživší sebevrah. Psychiatr může rozhodnout o hospitalizaci pacienta na psychiatrické oddělení, pokud svým jednáním ohrožuje sebe nebo své okolí.

Jak probíhá vyšetření?

V rámci psychiatrického vyšetření se psychiatr dotazuje pacienta na aktuální potíže a jeho rodinnou anamnézu. Zkoumá nálady, myšlení, vnímání a osobnost pacienta a na základě zjištěných informací stanovuje diagnózu. Pro určení přesné diagnózy může psychiatr požádat psychologa o psychologické vyšetření.

Kdo je psycholog?

Psycholog absolvoval filozofickou fakultu – obor psychologie. Po dokončení pětiletého studia získá titul Mgr. Svou kvalifikaci si může zlepšit postgraduálním studiem, po jehož absolvování se stává doktorem filozofie s titulem PhDr. Psychologové se specializují na psychoterapii, klinickou psychologii či poradenství.

Psychická podpora pro pacienty

Psycholog s atestací z klinické psychologie může pracovat v nemocnici nebo léčebně. Stejně jako psychiatr, i psycholog může podstoupit psychoterapeutický výcvik a nabízet psychoterapii. Psycholog pomáhá pacientům emočně i psychicky, avšak nemůže jim předepisovat léky ani je posílat do psychiatrických léčeben. Do ordinací psychologa míří lidé, jejichž psychické obtíže jsou blízké psychiatrickým diagnózám.

Jak probíhá psychologické vyšetření?

Psycholog pracuje s diagnostickými testy, prostřednictvím kterých vyšetří pacienty.

Psychologická pomoc

Pokud hledáte kvalifikovaného psychoterapeuta, který vám může poskytnout podporu a pomoc v procesu sebepoznání a osobního růstu, můžete vyzkoušet Psychologickou online poradnu Mojra.cz.

Najdete zde široký výběr zkušených psychoterapeutů. Pokud si přejete konzultovat s odborníkem, můžete si jednoduše objednat konzultaci přímo online nebo vybrat z jejich nabídky konkrétního psychologa.