Fobické úzkostné poruchy

Fobie se projevují velkou úzkostí z konkrétních objektů a situací, ačkoliv ve skutečnosti neznačí pocit nebezpečí. Člověk s fobickou úzkostnou poruchou může mít strach z hodnocení druhých, cestování, davů, tmy nebo otevřeného venkovního prostoru. Tuto úzkost doprovází nepřiměřené tělesné reakce.