Bipolární afektivní porucha

Bipolární porucha je též známa jako maniodepresivní psychóza. Pro toto onemocnění je charakteristické střídání fází – depresivních a manických. Manická fáze se projevuje pocitem silné euforie, která přechází do depresivní fáze, tedy do hlubokého smutku a sklíčenosti. Tyto výkyvy nálad ovlivňují vitalitu, psychické funkce a fungování organismu.