Příliš mnoho půjček aneb jak naložit s velkými dluhy

Nabrali jste si v minulosti více půjček, dostali jste se do velkých dluhů, nestíháte je splácet a nevíte „kudy kam“? V tomto článku Vám vysvětlíme několik způsobů a tipů, jak tuto nepříjemnou situaci začít efektivně řešit a vyhnout se tak exekuci.

A. Konsolidace/refinancování

Zřejmě nejjednodušším způsobem, jak si trochu ulevit od splácení nezvladatelných měsíčních „pák“ je konsolidace půjček či refinancování dluhů. Konsolidací rozumíme bankovní (případně i nebankovní) produkt, který umožňuje sloučit více půjček (a to i od několika různých věřitelů) do jednoho jediného úvěru. V praxi to vypadá tak, že banka zaplatí všechny dluhy žadatele, sečte jejich celkovou hodnotu, která je poté nadále řádně bance splácena.

Konsolidace skýtá pro dlužníka mnohé výhody:

Na co je dobré pamatovat?

Mezi kritéria pro sloučení půjček patří:B. Osobní bankrot

Osobní bankrot neboli insolvence je spíše krajním řešením dluhů pro beznadějně zadlužené. Jeho podstata spočívá v odpuštění až 70% dluhů při schopnosti splatit alespoň 30% dluhu za pět let. K oddlužení v rámci osobního bankrotu může ale dojít dvěma způsoby:

  1. Sjednání nového splátkového kalendáře. Ten je společný všem věřitelům a splácen z příjmů dlužníka. Jestliže dlužník dodržuje tento kalendář během 5 let a splatí tak minimálně 30% dluhu, je mu zbylý dluh odpuštěn.
  2. Prodej majetku, který dlužník nabyl do dne soudního povolení insolvence s tím, že výnos z tohoto prodeje připadá věřitelům. Dlužník je poté od zbytku dluhu odproštěn.

Jak si zažádat o osobní bankrot?

Žadatel o insolvenci musí v zastoupení advokátem podat vyplněnou žádost i s přílohami a odevzdat ji na krajském soudu. Soud může v procesu vyřizování žádosti požádat o doplnění údajů. Poté je třeba čekat na soudní rozhodnutí.


Více o tématu osobní bankrot se dočtete například zde.